Assurera - Din vägvisare genom försäkringslabyrinten

Tjänstepension

En tjänstepension betalas av företaget för ägare och/eller anställdas framtida pension och ersätter en kollektivt utformad tjänstepension. Fördelarna är många, bland annat finns möjlighet att ge efterlevandepension till sambo och barn över 20 år.

Försäkringen anpassas individuellt men en valfri utbetalningstid på till exempel 5 – 20 år. Tjänstepensionen är en viktig del av anställningsavtalet och kan tecknas individuellt eller i grupp.

Den försäkrade betalar inkomstskatt på det belopp som betalas ut.