Assurera - Din vägvisare genom försäkringslabyrinten

Vid skada

När du eller ditt företag drabbas av en skada kontaktar du det bolag där din försäkring är tecknad.


Ring in din skadeanmälan på 077-11 11 10


Vill du prata med oss? Ring 0771-815 818, dygnet runt.


Anmälan via telefon: dagtid: 0920-24 25 00
Skadejour övriga tider: 020-59 00 00


Vid förlust, stöld eller skada, 0771-950 950 vardagar 07.30–17.00
Folksam Jour, 0771-45 00 00, öppet dygnet runt


Skadejour, telefon 0771-77 10 00.


Ring skadeservice 0200-21 21 20