Assurera - Din vägvisare genom försäkringslabyrinten

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen hjälper dig som blivit sjuk att få god och heltäckande sjukvård snabbt.

Det betyder att du, eller dina anställda, kan komma tillbaka till arbetet inom rimlig tid.

Minskad sjukfrånvaro och att förebygga hälsoproblem i framtiden är viktigt, inte minst i de små företagen. Försäkringen hjälper också dig som arbetsgivare med ditt rehabiliteringsansvar.